Redakční rada

Nabídka akcí

Rožňák Petr

Petr ROŽŇÁK, Dr., CSc., Dr.h.c. Narozen v roce 1951. Je absolventem Vojenské akademie na Slovensku (1978). Prestižní Rúrské Univerzity Bochum, SRN (1993 – 1994). Během své profesní dráhy prošel ČSLA a AČR od jednotky až po MO. Byl zástupcem vedoucího oddělení na FMNO. V průběhu vědecko-pedagogické kariéry působil v nejrůznějších pedagogických funkcích např. jako odborný asistent oboru politologie. V současné době působí jako akademický a vědecký pracovník na Vysoké škole AMBIS v Praze a Brně. Zabývá se problematikou národní a mezinárodní bezpečnosti.

18/03/2019