Redakční rada

Nabídka akcí

Brichová Andrea

Npor. Ing. Andrea Brichová, narozena 1989. Na Univerzitě obrany absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium v oboru ekonomika obrany státu. Od roku 2014 je kombinovanou studentkou doktorského studia v oboru ekonomika obrany státu na Univerzitě obrany. Předmětem její výzkumné činnosti je modelová kompetence k vedení lidí pro absolventy Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany, která je nezbytná k efektivnímu vedení podřízených vojáků při prvním velitelském služebním zařazení v Armádě České republiky. Od roku 2014 působí na personálním oddělení v rámci struktury Armádě České republiky – nejprve na personálním oddělení 26. pluku velení, řízení a průzkumu ve Staré Boleslavi a následně na Agentuře Personalistiky Armády České republiky v Praze.

17/06/2019