Redakční rada

Nabídka akcí

Kleiner Jan

Bc. Jan Kleiner, narozen v roce 1995, je absolventem (2018) Masarykovy univerzity v Brně, oborů Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní a strategická studia (BSS). V současné době je studentem magisterského navazujícího studia BSS. Zabývá se především problematikou kybernetické bezpečnosti a hybridních hrozeb, dále pak vojenskou strategií a technikou a v neposlední řadě krizovým managementem. Je autorem čtyř odborných článků na portálu Security Outlines. 

17/06/2019