Redakční rada

Nabídka akcí

Botík Martin

Plukovník gšt. Mgr. Martin Botík, MSS narozen v roce 1968, absolvent VVPŠ Bratislava (1990) a War college v Carlise, USA (1915). Během své praxe sloužil na řadě velitelských a štábních pozic na všech úrovních velení a řízení, včetně zahraničních pracovišť. Byl osmkrát nasazen do zahraniční operace. V současnosti je autor příslušníkem Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Jeho výzkum je zaměřen na operační plánování a zahraniční operace.

20/11/2023