Redakční rada

Nabídka akcí

Polnar Stanislav

mjr. JUDr. et PhDr. Stanislav Polnar, Ph.D. et Ph.D., narozen v roce 1976. Absolvent oborů právo, právní věda, informační studia, knihovnictví a historické vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Fakulty humanitných vied Žilinské univerzity. Působil jako vojenský policista a příslušník právní služby Armády České republiky na všech stupních velení a řízení, včetně zahraniční operace Resolute Support v Afghánistánu. V současné době je zařazen jako odborný asistent na katedře teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně. Zabývá se problematikou dějin vojenského umění, vývojem doktrinálního a strategického myšlení a otázkami bezpečnostního zajištění československého státu.

14/04/2020