Redakční rada

Nabídka akcí

Prokop Bronislav

npor. Ing. Bronislav Prokop, narozen v roce 1979. Je absolventem fakulty Logistiky a krizového řízení a Fakulty aplikované informatiky na Univerzitě Tomáši Bati. V létech 2008 až 2020 působil na Velitelství výcviku -Vojenské akademii ve Vyškově a v současné době je příslušníkem 314. Centra výstrahy ZHN 31. pluku radiační, chemické biologické ochrany. Dlouhodobě se věnuje otázkám mezinárodní bezpečnosti se zaměřením na zbraně hromadného ničení a problematice zahraničních operací s účastí československých a českých vojáků. Dále se podílí na projektu o vývoji československého vojenského umění, který je realizován na Univerzitě obrany v Brně. Je autorem několika odborných textů a studií. 

14/04/2020