Redakční rada

Nabídka akcí

Kuba Jaroslav

Plk. gšt. Ing. Jaroslav Kuba narozen v roce 1971. Absolvent Vojenské akademie v Brně, obor výzbrojně technický, zbraně a munice (1995) a kurzu generálního štábu na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií, Univerzity obrany v Brně (2020). Po dobu svého působení v Armádě České republiky zastával různé štábní funkce v oblasti logistiky a kontroly hospodaření s majetkem státu. Má také zkušenostmi ze zahraničních operací a aktuálního působení ve stálé pracovní skupině při ÚKŠ ČR. V současné době pracuje jako náčelník odboru logistiky štábu Velitelství pro operace.

03/09/2020