Redakční rada

Nabídka akcí

Hrnčiar Michal

Kapitán Ing. Michal Hrnčiar, PhD., narodený v roku 1980. Je absolventom Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši (2004) a absolventom doktorandského štúdia, v študijnom odbore Národná a medzinárodná bezpečnosť, Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši (2017). V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Katedre vojenskej taktiky a operačného umenia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Počas svojej kariéry bol nasadený dvakrát v operácii UNFICYP. Zaoberá sa problematikou bezpečnosti a vojenského umenia. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice, monografie a širokého portfólia vedeckých aj odborných článkov a štúdií v domácich aj zahraničných časopisoch.

26/1/2021