Redakční rada

Nabídka akcí

Potočňák Adam

Mgr. Adam Potočňák, narozen v roce 1993. Absolvent (2017) magisterského studia Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovi univerzity, doktorand v oboru Politologie (specializace Bezpečnostní a strategická studia) na téže instituci. Od prosince 2019 akademický pracovník Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany zabývající se výzkumem konfliktů, analýzou bezpečnostního prostředí, bezpečnostní a obrannou politikou USA a Ruské federace, regionálně bezpečnostní dynamikou regionu Kavkazu.

03/11/2021