Redakční rada

Nabídka akcí

Jílek Libor

Ing. Libor Jílek, narozen  1967. Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, obor ekonomika řízení lidských zdrojů (2001). V letech 1987 až 2001 působil jako personalista u samostatného letištního praporu a 33. základny vrtulníkového letectva v Přerově-Bochoři. V letech 2001 – 2004 působil jako odborný asistent na katedře sociálních věd a práva VVŠ PV ve Vyškově. Od roku 2004 působí na Univerzitě obrany v Brně, v současnosti jako akademický pracovník skupiny řízení lidských zdrojů na katedře řízení zdrojů fakulty vojenského leadershipu. Zabývá se problematikou demografických změn v ČR a jejich vlivem na možnosti doplňování osob pro potřeby AČR.

22/11/2021