Redakční rada

Nabídka akcí

Vyklický Vladimír

Plk. gšt. Ing. Vladimír Vyklický, narozen v roce 1965, absolvent Vojenské Akademie Antonína Zápotockého (dnes UO) v Brně. Působil ve štábních funkcích GŠ a AČR a strukturách NATO. Byl gestorem řízení letového provozu a radiotechnického vojska a účastnil se zpracování několika koncepčních strategických dokumentů, jako např. Bílá kniha o obraně nebo KVAČR 2030. V současné době pracuje jako starší vědecký pracovník Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií UO.

15/11/2021