Redakční rada

Nabídka akcí

Mikula Zdeněk

Plk. gšt. Ing. Zdeněk Mikula, MSS,  narozen  1972. Vystudoval bakalářské (1995) a magisterské (2000) studium na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově a Vysokou válečnou školu pozemních sil Spojených států amerických (2018) s titulem Magistr strategických studií. Vojenskou službu zahájil v roce 1995 a zastával velitelské a štábní pozice u 1. dělostřelecké brigády, 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády a generálního štábu AČR. V současné době je ředitelem odboru rozvoje pozemních sil, sekce rozvoje sil MO.

18/11/2021