Redakční rada

Nabídka akcí

Mlejnková Petra

Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D., narozena 1984. Pracuje jako odborná asistentka na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) a jako výzkumnice Mezinárodního politologického ústavu, FSS MU. V rámci výzkumu se věnuje politickému extremismu a radikalismu v Evropě, propagandě a informační válčení. Je členkou mezinárodních sítí Radicalization Awareness Network, European Expert Network on Terrorism Issues a sítě koordinované Ministerstvem vnitra ČR Czech RAN.


10/11/2021