Redakční rada

Nabídka akcí

Nohel Jan

Kpt. Ing. Jan Nohel, Ph.D., narozen 1984. Působí jako lektor na katedře zpravodajského zabezpečení Univerzity Obrany v Brně. Je absolventem doktorského studijního programu Vojenský management (2015). Ve své vědecké činnosti se zabývá informační podporou rozhodovacího procesu velitele na taktické úrovni velení a řízení, zpravodajskými a geografickými analýzami a modelováním průchodností terénu. Zaměřuje se na problematiku tvorby matematických algoritmů zpracování a analýzy dat a jejich integrací do systémů C4ISR. Před zahájením svého vědecko-pedagogického působení na Univerzitě Obrany získal vojensko-praktické zkušenosti jako velitel a zpravodajský důstojník štábu jednotek AČR.

ORCID: 0000-0002-8841-8836

30/01/2022