Redakční rada

Nabídka akcí

Stodola Petr

Pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D., narozen 1979. Působí jako akademický pracovník katedry zpravodajského zabezpečení na Univerzitě Obrany v Brně. Doktorský studijní program absolvoval v oboru vojenských technologií (2006). Ve své vědecké činnosti se zabývá optimalizací, modelováním a simulací bojové činnosti, systémy podpory velení a řízení a systémy C4ISR.

ORCID:0000-0002-2251-8711

30/01/2022