Redakční rada

Nabídka akcí

Špačková Zuzana

Mgr. Ing. Zuzana Špačková, Ph.D., narozena v roce 1983. Je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (2008), kde v roce 2014 získala titul Ph.D. v oboru Veřejná ekonomie, a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2020). Do roku 2017 působila jako odborná asistentka na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, kde se odborně věnovala oblasti experimentální veřejné ekonomie. Od roku 2018 pracuje jako odborná asistentka Katedry kvantitativních metod na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany. Vyučuje matematiku a operační výzkum, který aktuálně tvoří těžiště její odborné práce.

24/01/2022