Redakční rada

Nabídka akcí

Hnidka Jakub

Ing. Jakub Hnidka, Ph.D., narozen 1991. Je absolventem Vojenské akademie v Brně (2018). Od roku 2019 působí jako akademický pracovník na Katedře letecké techniky Univerzity obrany a jako výzkumný pracovník na CEITEC VUT v Brně. Zabývá se problematikou v oblasti automatizace měřících systému a aditivních technologií s vazbou na IoT a bezpilotní systémy.

ORCID: 0000-0003-1712-079X

07/04/2022