Redakční rada

Nabídka akcí

Stříbrný Jakub

Npor. Ing. Jakub Stříbrný, narozen v roce 1994. Je absolventem Univerzity obrany v Brně (2019). Působil jako velitel průzkumné skupiny na výsadkovém útvaru. V současné době je studentem doktorského studia Vojenského leadershipu. Zabývá se problematikou zvládání stresových situací a bojovým leadershipem.

ORCID: 0000-0002-3696-2709

12/08/2022