Redakční rada

Nabídka akcí

Milichovský František

Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, narozen 1982. Je absolventem Fakulty podnikatelské, Vysokého učení technického v Brně. Zabývá se problematikou výkonnosti, specifických oblastí managementu, tématy obchodu a problematikou reverzní logistiky. V současnosti spolupracuje na výzkumných činnostech na Newton University.

ORCID: 0000-0003-3845-4633

07/09/2022