Redakční rada

Nabídka akcí

Koleňáková Veronika

Mgr. Veronika Koleňáková, MBA, narozena 1986. Je absolventkou Masarykovy univerzity v Brně (2011). Působila jako koordinátorka programů profesního vzdělávání. V současné době pracuje v oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje. Nyní je studentkou doktorského studia na Univerzitě obrany. Zabývá se problematikou rozvoje autenticity.

ORCID: 0000-0001-9336-0192

12/08/2022