Redakční rada

Nabídka akcí

Zezula Jan

Plk. gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D., narozen 1973. Je absolventem Vojenské vysoké školy pozemního vojska ve Vyškově (1994) a doktorandského studia v oboru Vojenský management na Univerzitě obrany v Brně (2007). Od roku 1994 do 2019 působil ve velitelských a řídících štábních funkcích v útvarech a svazcích mechanizovaného vojska AČR. Účastnil se ve velitelských funkcích čtyř zahraničních operací AČR na území Kosova a Afghánistánu. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast přípravy a použití ozbrojených sil v ozbrojeném konfliktu a vojenského leadershipu. Ve své vědecké práci se zabývá využitím moderních technologií pro přípravu a použití ozbrojených sil do budoucích operací. Je autorem řady odborných článků v domácích i zahraničních časopisech. V současné době působí jako vedoucí katedry vševojskové taktiky Univerzity obrany.

ORCID: 0000-0002-3487-0018

22/11/2022