Redakční rada

Nabídka akcí

Hanáková Natálie

Por. Ing. Bc. Natálie Hanáková, narozena 1996. Absolventka bakalářského studijního programu Mediální studia a žurnalistika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (2021) a magisterského studijního programu Ekonomika a management ve studijním modulu Velitel ženijních jednotek na Univerzitě obrany (2021). V současné době studuje doktorský studijní program Teorie obrany státu na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany. Ve své disertační práci se zabývá problematikou ochrany životního prostředí v kontextu ženijní podpory a analýzou půd kontaminovaných energetickými materiály.

4/11/2022