Redakční rada

Nabídka akcí

Mazal Jan

Plk. gšt. Doc. Ing. Jan MAZAL, Ph.D. narozen 1976, graduoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově (2001)a získal titul Ph.D.) v oboru Teorie řízení obrany (2005) a titul docent v oboru Vojenského managementu (2013). Vykonával různé pedagogické a vědecké funkce v Armádě České republiky. Současné době je vedoucím Katedry vojenské robotiky na Univerzitě obrany. Jeho oborem je vojenská robotika, systémy C4ISR, modelování a simulace.

14/10/2022

ORCID: 0000-0001-5741-558X