Redakční rada

Nabídka akcí

Zlatník Daniel

Ing. Daniel Zlatník, Ph.D., narozen 1969. Je absolvent Vojenské vysoké školy Vyškov obor Ekonomika armády-vševojskový týl a University obrany v rámci doktorského studia v oboru Vojenská logistika. V rámci kariéry zastával odborné a řídící pozice v oblasti vojenské logistiky, vojenskou kariéru ukončil v roce 2022 na postu ředitele Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky. V současné době se zabývá problematikou humanitární logistiky a úzce spolupracuje s humanitárními organizacemi. Působí jako externí lektor na střední odborné škole logistických služeb.

12/04/2023