Redakční rada

Nabídka akcí

Tomaštík Martin

Kpt. Mgr. et Mgr. Martin Tomaštík, narozený 1987. Je absolventem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2016). V současnosti působí na Ministerstvu obrany. Zabývá se problematikou bezpečnostní politiky, mezinárodního práva, analýzy informací, fungování mezinárodních organizací (NATO a EU).

11/07/23