Redakční rada

Nabídka akcí

Šefčík Vladimír

Prof. PhDr. Vladimír Šefčík , CSc. (plk. v.z.), nar. 1946, Vyššie delostrelecké učilište Martin (1966), VA Bratislava, obor politická ekonomie (1975), CSc. v oboru válečná ekonomie (1978). V r. 1983 byl jmenován docentem pro obor politická ekonomie, v r. 1997 habilitován v oboru ekonomika obrany státu a v tom samém oboru jmenován v r. 2003 profesorem. Od roku 1978 působil na vojenských vysokých školách v Žilině, Vyškově a Bratislavě. Od roku 2003 pracuje v civilním vysokém školství. V současnosti je ředitelem Ústavu bezpečnosti a řízení technologických rizik na Fakultě technologické ve Zlíně. Ve vědecké práci se zabývá problematikou ekonomického zabezpečení obrany. Podílel se na položení základů a rozvoji teorie ekonomiky obrany a ekonomické teorie NATO v ČR, odborník v oblasti ekonomiky bezpečnosti a krizového managementu. Jeho publikační činnost obsahuje 30 vědeckých prací v ČR a zahraničí, příspěvky v odborných periodikách, sbornících, na konferencích a seminářích, učebnice a učební texty.

09/12/2007