Redakční rada

Nabídka akcí

Navrátil Leoš

Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., narozen 1954. Absolvent Fakulty všeobecného lékařství UK Praha (1978), v roce 1984 vědecká hodnost CSc. a atestace v oboru "Vnitřní lékařství". V roce 1997 jmenován docentem pro obor "Radiobiologie“. Kromě jiného, byl docentem zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2006 byl jmenován profesorem pro obor "Ochrana vojsk a obyvatelstva". V současné době je vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) v Praze a přednáší v rámci Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví. Je členem vědeckých rad v rámci Policejní akademie, FBMI, a dalších institucí. Od roku 1992 je předsedou Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti JEP, členem Evropské společnosti pro radiační biologii a viceprezidentem Mezinárodní akademie pro lasery v medicíně a v chirurgii. Ve své odborné práci se kromě jiného zaměřuje na problematiku medicíny katastrof a krizových situací.

01/12/2015