Redakční rada

Nabídka akcí

Šedo Jakub

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D., narozen v roce 1977. Je absolventem Masarykovy univerzity (2001, 2006). V současné době pracuje jako odborný asistent na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se problematikou politických systémů a dějinami vojenství. Je autorem či spoluautorem několika monografií a řady odborných článků.

28/02/2020