Redakční rada

Nabídka akcí

Šmerek Michal

RNDr. Michal Šmerek, Ph.D., narozen 1971. Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (1994), kde v roce 2005 získal titul RNDr. v oboru Obecné otázky matematiky. Titul Ph.D. v oboru Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva získal na Univerzitě obrany v Brně v roce 2011. Do roku 2004 působil jako odborný asistent na Katedře matematiky a informatiky Fakulty ekonomiky a managementu Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, kde se odborně věnoval oblasti numerické matematiky. Od roku 2004 pracuje jako odborný asistent Katedry kvantitativních metod na Fakultě vojenského leadershipu Univerzity obrany. Vyučuje pravděpodobnost a statistiku, matematiku a operační výzkum, který aktuálně tvoří těžiště jeho odborné práce.

24/01/2022