Redakční rada

Nabídka akcí

Jak řešit ochranu obyvatelstva za stavu ohrožení státu a válečného stavu (2)

Sdělení pojednává o možných formách a metodách dalšího rozvoje ochrany obyvatelstva se zaměřením na provádění opatření ochrany obyvatelstva při vyšších krizových stavech. Cílem je analyzovat možné priority, zdroje a postupy pro zabezpečení ochrany obyvatelstva ve vážných a rozsáhlých krizových situacích s využitím všech sil a schopností státu i občanů. Práce se zabývá možností vyšší efektivity opatření ochrany obyvatelstva při vyhlášení vyšších krizových stavů cestou generování doplňkových sil a prostředků a metodami pro řízení těchto opatření. Cílem práce je mimo jiné poukázat na skutečnost, že opatření ochrany obyvatelstva musí být připravována perspektivně a komplexně a musí odrážet možná rizika, včetně nadprojektových, které na teritoriu státu mohou působit.

Další informace

  • ročník: 2015
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

Ing. Jiří Halaška, Ph.D., prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.

Jak řešit ochranu obyvatelstva za stavu ohrožení státu a válečného stavu?

How to Ensuere Population Protection During Endangering of the State, and the State of War?

Halaška, Jiří, Navrátil, Leoš, Jak řešit ochranu obyvatelstva za stavu ohrožení státu a válečného stavu?, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č.4, s.58–67, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line). Dostupné z: www.vojenskerozhledy.cz


 Celý článek →→

Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., narozen 1954. Absolvent Fakulty všeobecného lékařství UK Praha (1978), v roce 1984 vědecká hodnost CSc. a atestace v oboru "Vnitřní lékařství". V roce 1997 jmenován docentem pro obor "Radiobiologie“. Kromě jiného, byl docentem zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2006 byl jmenován profesorem pro obor "Ochrana vojsk a obyvatelstva". V současné době je vedoucím katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) v Praze a přednáší v rámci Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví. Je členem vědeckých rad v rámci Policejní akademie, FBMI, a dalších institucí. Od roku 1992 je předsedou Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti JEP, členem Evropské společnosti pro radiační biologii a viceprezidentem Mezinárodní akademie pro lasery v medicíně a v chirurgii. Ve své odborné práci se kromě jiného zaměřuje na problematiku medicíny katastrof a krizových situací.

01/12/2015

Zanechat komentář