Redakční rada

Nabídka akcí

Legalita v činnosti vojenské policie při poskytování podpory hostitelskou zemí (3)

Článek se zabývá principem legality uplatňovaným při realizaci policejní ochrany vykonávané Vojenskou policii ve prospěch ozbrojených sil spojeneckých států Severoatlantické smlouvy při poskytování podpory hostitelskou zemí na území České republiky. Na základě analýzy současného stavu předmětné problematiky, zahrnující také ověření platné právní úpravy, jsou identifikována slabá místa v zabezpečení ochrany ozbrojených sil vysílajícího státu. V závěrečné kapitole jsou zpracovány návrhy pro diskusi odborníků nad vyhodnocením aktuální efektivity a komplexnosti úpravy působnosti Vojenské policie k provádění takové policejní ochrany.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 3
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

Brig. gen. JUDr. Pavel Kříž, LL.M., Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D.

Legalita v činnosti vojenské policie při poskytování podpory hostitelskou zemí

The Legality of the Military Police Activities by Granting Aid as a Host Nation Support Operation


Odkaz na celý článek →

Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. (plk. v. v.). Narozen 1959. V současnosti působí na Univerzitě obrany. Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor právo a právní věda). V roce 2012 úspěšně dokončil doktorské studium na Univerzitě obrany v oboru Ochrana obyvatelstva. Specializuje se na aplikaci mezinárodního, unijního a evropského práva v oblasti bezpečnosti a obrany státu.


25/10/2022

Zanechat komentář