Redakční rada

Nabídka akcí

Operační příprava státního území a železniční doprava ve vojenských krizových situacích (5)

Článek se opírá o změny v legislativě a na základě analýzy vývoje v oblasti zajištění železniční dopravy v období po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu upozorňuje na prohlubující se rozpory mezi dokumentací operační přípravy státního území a skutečnými možnostmi. Dlouhodobé, postupné a na sebe nenavazující dílčí zásahy do této oblasti snižují reálné možnosti celého systému. Vrcholem je zrušení mobilizační dodávky na technickou ochranu a obnovu určené železniční sítě, bez přijetí jakýchkoliv opatření. Článek v závěru nabízí možná řešení takto vzniklé situace.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ing. Bc. Miroslav Beneš, Ing. Jan Englich, doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D., Ing. Pavel Viskup, Ph.D.

Operační příprava státního území a železniční doprava ve vojenských krizových situacích

Operational Readiness of National Territory and the Railway Transport in the Military Emergencies


Celý článek →

Ing. Pavel Viskup Ph.D., narozen 1982. V roce 2007 absolvoval vysokoškolské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera v Padubicích. Od roku 2007 je zaměstnancem akciové společnosti Stavební obnova železnic a.s., v současné době na funkci vedoucího střediska Sázava. Podílí se na praktickém výcviku krizových manažerů ve stavbě zatímních železničních mostů. V roce 2016 ukončil doktorské studium obhajobou dizertační práce na téma Zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční sítě v krizových situacích civilními stavebními organizacemi. Publikoval ve Vojenských rozhledech a v časopise Doprava. Je spoluautorem publikace Nový systém obnovy železniční infrastruktury za krizových stavů. V rámci systému hospodářských opatření pro krizové stavy přednáší problematiku zabezpečení obnovy železničních tratí.

20/05/2016

Ing. Pavel Viskup Ph.D., narozen 1982 v Hodoníně. V roce 2007 absolvo- val vysokoškolské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera v Padubicích. Od roku 2007 je zaměstnancem akciové společnosti Stavební obnova že- leznic a.s., v současné době na funkci vedoucího střediska Sázava. Podílí se na praktickém výcviku krizových manažerů ve stavbě zatímních železničních mostů. V roce 2016 ukončil doktorské studium obhajobou dizertační prá- ce na téma Zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční sítě v krizo- vých situacích civilními stavebními organizacemi. Publikoval ve Vojenských rozhledech a v časopise Doprava. Je spoluautorem publikace Nový systém obnovy železniční infrastruktury za krizových stavů. V rámci systému hos- podářských opatření pro krizové stavy přednáší problematiku zabezpečení obnovy železničních tratí.

Zanechat komentář