Redakční rada

Nabídka akcí

Sociální práce v armádě – možnosti a výzvy v českém prostoru (3)

Další informace

  • ročník: 2017
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

Jitka Laštovková Peter Brnula
Sociální práce v armádě – možnosti a výzvy v českém prostoru
Military Social Work – Possibilities and Challenges in the Czech Context


Číst článek →

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. (nar. 1976) vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě v Brně a etnologii na Západočeské univerzitě v Plzni. V resortu obrany působí s přestávkami od roku 2000, podílí se na empirických výzkumech zaměřených na pracovní podmínky příslušníků resortu obrany. V současnosti pracuje na Oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů Kanceláře Generálního štábu AČR a přednáší na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

20/02/2017

Zanechat komentář