Redakční rada

Nabídka akcí

Sociální zabezpečení vybraných armád států NATO a jejich komparace

Příspěvek se zabývá problematikou sociálního zabezpečení vojáků vybraných armád států NATO. První část příspěvku popisuje jednotlivé systémy sociálního zabezpečení vojáků ČR, SR, Německa, Francie, Polska a Maďarska. Druhá část příspěvku je věnována následné komparaci těchto systémů. Pro lepší srovnání jsou v článku opakována některá fakta o výsluhových záležitostech vojáků AČR, jež byla již jednou uveřejněna ve VR 2/2002.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Kpt. Ing.Veronika Mazalová, Ph.D., nar. 1977, VVŠ PV Vyškov (1996-2001), v roce 2006 obhájila dizertační práci na téma „Sociální zabezpečení vojáků profesionální AČR“ a ukončila doktorské studium oboru ekonomika obrany státu, specializace finance a financování ozbrojených sil na UO Brno. Pracovala jako náčelník ekonomické služby, vedoucí starší důstojník-specialista na Velitelství společných sil v Olomouci. Od roku 2006 působí jako odborný asistent skupiny studií zdrojů a 151procesů bezpečnosti a obrany na ÚSS UO v Brně. Zabývá se strategickými studiemi pro potřeby obrany státu v oblasti řízení finančních zdrojů. Pravidelně publikuje v odborných časopisech a publikacích.

31/01/2008

Zanechat komentář