Redakční rada

Nabídka akcí

Vojenská zdravotnická služba AČR v kontextu legislativy – současnost a budoucnost (3)

Poskytování zdravotní péče v ozbrojených silách stejně jako postavení celé vojenské zdravotnické služby je v mnoha aspektech velmi specifické. Jedním z nejdůležitějších aspektů je určitě legislativní rámec prostředí, ve kterém lze zdravotní péči pro příslušníky armády poskytovat. Stávající vojenská zdravotnická služba a poskytování zdravotní péče v armádním prostředí je svázáno mnoha legislativními normami, které jsou často rychlejší ve vývoji než je schopna Armáda České republiky (AČR) zachytit a promítnout do svých struktur a vnitřních norem. V následujícím článku se autoři snaží ukázat na základní aktuální legislativní rámec, který vymezuje poskytování zdravotní péče a postavení jednotlivých prvků vojenské zdravotnické služby v AČR. Popsat viditelné i potencionální problémy a navrhnout případná řešení.

Další informace

  • ročník: 2012
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

plukovník Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., MUDr. Roman Blanař, JUDr. Jindřich Janouch
Vojenská zdravotnická služba AČR v kontextu legislativy – současnost a budoucnost

Military Medical Service of ACR and Legislation: Present and Future

PROCHÁZKA, Miroslav, BLANAŘ, Roman, JANOUCH, Jindřich, Vojenská zdravotnická služba AČR v kontextu legislativy – současnost a budoucnost, Vojenské rozhledy, 2012, roč. 21 (53), č. 32, s. 80–88, ISSN 1210-3292


Celý článek →→

JUDr. Jindřich Janouch, nar. 1943, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, pracuje jako advokát a odborný asistent na katedře organizace vojenského zdravotnictví, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Publikuje převážně v oblasti zdravotnického práva.

18/06/2012

Zanechat komentář