Redakční rada

Nabídka akcí

Vojenské kariérové kurzy pro přípravu vyšších důstojníků (2)

Kariérové vzdělávání personálu rezortu obrany je rozhodující složkou vzdělávání ke splnění kvalifikačních požadavků. Pro vojáky z povolání je naplňování kvalifikačních požadavků podmínkou kariérového růstu a s tím spojeného jmenování do vyšší hodnosti. Při přípravě kariérových kurzů se ukázalo, že je třeba vzhledem k uskutečněným nebo plánovaným změnám legislativního a zdrojového rámce v rezortu obrany provést některé systémové změny. V tomto článku je popsán postup implementace nového konceptu přípravy personálu rezortu obrany v kariérových kurzech, který byl zpracován projektovým týmem pod vedením pracovníků Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Dále se článek zabývá objasněním přístupu k tvorbě učební dokumentace a zvoleného způsobu organizace a průběhu vojenských kariérových kurzů. Popsán je také systém kontroly kvality a získávání informací k inovaci nastaveného systému kariérové přípravy vyšších důstojníků.

Další informace

  • ročník: 2014
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 

Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D., Ing. Jaroslav Kolkus, Ing. František Mičánek

Vojenské kariérové kurzy pro přípravu vyšších důstojníků

Military Career Courses for Senior Officers

Němeček, Vojtěch, Kolkus, Jaroslav, Mičánek, František, Vojenské kariérové kurzy pro přípravu vyšších důstojníků, Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 3, s. 44-51, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on line), dostupné z www.vojenskerozhledy.cz.


 Celý článek →→

Ing. Jaroslav Kolkus (generálporučík v záloze), narozen 1954. Po ukončení studia na vysoké vojenské škole působil v letech 1977 až 1982 na základních velitelských funkcích na Vysoké vojenské škole pozemního vojska. Postgraduální studium absolvoval na Vojenské akademii v Brně. Následně v letech 1985 až 1987 vykonával funkci náčelníka štábu pluku ve Strašicích. V průběhu výkonu funkce byl vyslán na kurz velitelů motostřeleckých pluků do Solněčnogorsku. Od roku 1987 do roku 1992 vykonával funkci velitele pluku v Podbořanech. V letech 1992 až 1996 byl zástupcem velitele divize a brigády v Kroměříži. V letech 1996 až 1999 působil na velitelství armádního sboru v Olomouci ve funkci náčelníka správy bojové přípravy a na Velitelství pozemního vojska ve funkci ředitele odboru bojové přípravy. Kurz Generálního štábu absolvoval v roce 1998. V letech 1999 až 2001 vykonával funkci náčelníka štábu divize v Hranicích a Brně. V roce 2001 absolvoval NATO Defense College v Římě. Po splnění úkolů velitele kontingentu v misi SFOR v roce 2002 byl ustanoven do funkce ředitele operační sekce Generálního štábu a následně v roce 2003 do funkce 1. ZNGŠ, kde působil do roku 2008. V roce 2008 až 2011 plnil úkoly vojenského představitele ČR při NATO a EU, zahraniční pracoviště Brusel. V roce 2011 ukončil činnou službu. V letech 2011 a 2012 pracoval v pozici obchodního ředitele. V současné době je vedoucím oddělení vojenské strategie a doktrín Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO Brno. Oblastmi jeho zájmu jsou především vojenská strategie, výstavba a rozvoj armády, příprava štábů, jednotek a útvarů.

22/04/2014

Zanechat komentář