Redakční rada

Nabídka akcí

Zkušenosti z rušení základny Šajkovac rozvíjí schopnosti ženijního vojska AČR (5)

Příspěvek se zabývá zkušenostmi z rušení vojenských základen v zahraničních operacích a navazuje na článek Životní cyklus základen v zahraničních misích, publikovaný ve Vojenských rozhledech 4/2009. Představuje současné poznatky o životním cyklu vojenské základny a obecné zásady z nejnovější příručky North Atlantic Treaty Organization (NATO). Teoretickou část příspěvku uzavírá váhová metoda rozhodovací analýzy, která porovnává aktuálně používané možnosti rušení základen. Na praktických zkušenostech získaných při rušení základny Šajkovac autoři příspěvku popisují poznatky, které výrazně ovlivnily ženijní práce v průběhu jejího rušení.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

npor. Ing. Jan Hanudeľ, plk. doc. Ing. Pavel Maňas Ph.D., mjr. Ing. Jiří Štoller Ph.D., pplk. v.z. Ing. Vojtěch Hanudeľ

Zkušenosti z rušení základny Šajkovac rozvíjí schopnosti ženijního vojska AČR
Experience from Canceled Sajkovac Base Extend the Czech Armed Forces Engineer Capabilities


Celý článek →

pplk. v z. Ing. Vojtěch Hanudeľ, nar. 1963, absolvoval Vojenskou akademii v Brně, obor ženijní strojní v roce 1987. Následně vykonával velitelské funkce u ženijních jednotek a útvarů. V letech 1998–1999 se účastnil mise SFOR. Bosna a Hercegovina. V roce 2001 z funkce velitele ženijního praporu přechází na funkci Náčelníka ženijního vojska operačního stupně v Olomouci. Následně v roce 2006 přechází na funkci odborného asistenta na katedře ženijních technologii Univerzity obrany v Brně. Zde působí i v současné době. V roce 2011 opustil aktivní službu. Zabývá se problematikou ženijního zabezpečení boje a operace.

16/02/2016

Zanechat komentář