Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plukovník gšt. Ing. Pavel Jandáček Koncepce výstavby Armády CR do roku 1996
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Pascal Bonitace: "Ať žije bomba"

Plukovník MUDr. Vladimir Šilha, CSc.,

plukovník MUDr. Josef Štorek

Vojenskopolitická situace ve světě z pohled u velení Bundeswehru
  Vojenské doktríny a vojenská transformace v postkomunistické Evropě
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Současné možnosti vědy při tvorbě systému obrany státu
RNDr. Aleš Macela, CSc. a kolektiv K problematice vědy na vojenských vysokých školách

Plukovník Ing. Bohuslav Kastl,

plukovník Pavel Dittrich

Státní podpora speciálního vědeckotechnického rozvoje
Ing. Ladislav Němec

Přezbrojení vojenského letectva České republiky a možnosti účasti leteckého

Ing. Dušan Štrauch, CSc. Systém obrany a model armády ČR
Ing. Michal Pešan Možnosti resortu v systému obrany státu
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Klamná činnost v nových podmínkách
Plukovník Ing. Pavel Roubín, CSc. K některým aspektům použití dýmu v klamné činnosti

Plukovník Ing. Karel Janiček, CSc.,

plukovník Ing. Vladimír Karaffa

Týlové a technické zabezpečeni územních vojsk
  Konflikt nízké intenzity
Julian Lider Teorie vojenství
Plukovník John A. Warden Plánováni leteckých operací
  Terorismus

Plukovník Ing. Stanislav Jurnečka,

plukovník Ing. Petr Zadina, CSc.

Strategická koncepce vyzbrojováni armád malých států II.
  Francouzská koncepce dostatečnosti konvenčních ozbrojených sil
  Jaderné sily NATO po roce 1990
  Logistika v ozbrojených silách některých státú
  Armádní generál in memoriam Karel Janoušek
  Novinky zahraniční vojenskoodborné literatury