Celé číslo:          pdf file
Obsah:

Genmjr. Ing. Emil Antušák,

Ing. Petr Svozil

Současná evropská bezpečnost a národní zájmy ČR
Ing. Milan Štembera, CSc. Některé vojenskostrategické i1spekty rozšiřování NATO

Plk. Ing. František Jiroušek,

Ing. Dalibor Růžička, CSc.

Řízení obrany státu - II
Plk. Ing. František Valach, CSc. Mezinárodní podmínky a bezpečnost státu
Plk. Ing. Jaroslav Paleček Zprůhlednění finančních zdrojů obrany

Plk. doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc.,

Ing. Jaroslav Bursík

Teorie vojenského umění dnes a zítra

Plk. v zál. doc. Ing. Ladislav Hadaš,

podplukovník Ing. Jaroslav Velíšek, CSc.

Organizace ochranných opatřeni RED v rámci ochrany vojsk
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Teorie klamání
  Polský pohled na operační studie
Ing. Ladislav Klima, CSc. Zamyšlení nad úlohou a místem obranného výzkumu v období nedostatečnosti zdrojů pro obranu
Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc., M.A. Management obranných zdrojů AČR z pohledu kompatibility se státy NATO
Plk. v zál. Ing. Miloslav Strnad Řešení základního problému kvality dat IS AČR
Doc. PhDr. Eduard Radvan, CSc. Komplexnost profesní přípravy vojáka
Doc. Dr. Rostislav Kozílek, CSc. Obranyschopnost ČSR v meziválečném období
Ing. Antonín Svěrák Podíl civilistů na řízení obrany
Volker Ruhe Nová Severoatlantická aliance
  Strategie pružného a selektivního zasazení ozbrojených sil
Dr. Andrea K. Smutek-Riemer Včasné rozpoznávání krizí: kvadratura kruhu?
  Bezpečnostní strategie nové epochy
  Armádní generál in memoriam Josef Šnejdárek
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla