Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Jaromír Novotný Co pro nás znamená výzva členských zemi NATO ke vstupu ČR do Aliance
Plk. doc. Ing. Jiň Strnádek, CSc. Evropská bezpečnostní politika v 21. století
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Příprava na vstup do Aliance
Ing. Josef Janošec, CSc. Zajištěni budoucí bezpečnosti České republiky
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Plánování obrany
Ing. Emil Antušák Specifika uplatnění krizového managementu v oblasti obrany a bezpečnosti
Plk. Ing. František Valach, CSc. Konflikty nízké intenzity
Doc. Ing. František Podešva, CSc. Nevojenská a smíšená ohrožení a jejich eliminace silami i prostředky AČR
Pplk. Ing. Adolf Turek Mírové operace

Dr. tech. věd V. J. Bogdanovič,

prof. V. V. Trocko (Ukrajina)

Souhrnná metodika určení protivníka a hodnocení jeho nebezpečnost

Plk. Ing. Karel Eminger, Ing. Ladislav Klima, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc.

O aktivitách v obranném výzkumu
Plk. Ing. Václav Svoboda Zdroje, priority, pořádek a odpovědnost

Doc. Ing. Václav Maryška, CSc., plk. Ing. Karel Urbánek, CSc.

K bezpečnostní politice České republiky
Ing. Miloslav Strnad Součást vrcholového řízení výstavby IS AČR
  Alternativní přístupy k bezpečnosti a stabilitě: obrana budující důvěru
  Vnitřní adaptace NATO
  Co chce Rusko?
  Aliance chrání ekonomiky členských států
  Úloha letectva ve změněných bezpečnostních podmínkách
Ing. Milan Kohoutek Krizový management - zvládáni krizí a příležitostí
Doc. Dr. František Hanzlík, CSc. K osudům generálů Jurecha, Malára, Viesta a Goliana
  Generálmajor František Burger-Bartoš
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla