Celé číslo:         pdf file
Obsah:
Ing. Jindřich Tomáš Nutnost orientace obranného výzkumu
  Trendové analýzy pro stanovení směrů rozvoje obranného výzkumu
Ing. Ladislav Klíma, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc., plk. Ing. Karel Eminger, MO ČR Rozvoj systému obranného výzkumu
Plk. v. v. doc. Ing. Josef Kašpar, CSc., plk. doc. Ing. Petr Němec, CSc., plk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc., VA Brno Teorie vojenského umění, stav a potřeby rozvoje v Armádě ČR
Plk. doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc., ÚMPV VA Brno Trendy rozvoje armádních logistických systémů
Ing. Oldřich Fojtík, VTÚ PV Vyškov Kontejnerizace a přepravně zásobovací procesy
Ing. Rostislav Šedivý, VTÚ PV Vyškov Ukládání a skladování vojenské techniky a materiálu
Institut Civilní ochrany, Lázně Bohdaneč Strategické směry rozvoje a prioritní úkoly Civilní ochrany ČR s důrazem na interoperabilitu s NATO – její místo, význam a úloha v rámci obranného a civilního nouzového plánování, krizového řízení a integrovaného záchranného systému ČR
Prof. Ing. Pavel Balaštík, CSc. Trendové analýzy pro stanovení klíčových směrů rozvoje hlavňových zbraňových systému
Mjr. Ing. Pavel Morong, VTÚ PV Vyškov Obrněná bojová technika
Pplk. Ing. Stanislav Tecl, CSc., VTÚ PV Vyškov Inteligentní obranné pozemní zbraňové systémy
Pplk. Ing. Stanislav Tecl, CSc., VTÚ PV Vyškov Neletální zbraně
Pplk. Doc. Ing. Stanislav Beer, CSc. Trendové analýzy pro stanovení klíčových směrů rozvoje munice, balistiky a výbušnin
Ing. Miroslav Horáček, CSc., Ing. Ladislav Lehký Výbušniny a munice
  Trendy rozvoje informačních systémů a informačních technologií využitelných pro Armádu ČR
  Identifikace vyhledávání informací ve strukturovaných a nestrukturovaných informačních systémech a jejich využití v ozbrojených složkách
  Současné trendy v řízení bází dat
Ing. Jaroslav Pejčoch Interoperabilita v informačních systémech pro podporu krizového managementu v ČR
Pplk. Ing. Luděk Lukáš, CSc. Vojenské komunikační systémy
Pplk. Ing. Ján Dzurenda, Ing. Miroslav Novák, CSc. Balistická ochrana vojenské techniky
Ing. František Halačka, CSc. Elektromagnetická kompatibilita vojenské techniky
Pplk. Ing. Stanislav Tecl, CSc. Zabezpečení pohybu vojsk s důrazem na detekci, ničení min a překonávání minových polí v bojové činnosti a při mírových operacích
Ing. Rudolf Grenar Pomocné zdroje elektrické energie pro zásobování vojsk v poli
Ing. Radek Kotouček Palivové články
Prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc., pplk. Ing. Robert Jankových, CSc. Trendy rozvoje systémů údržby výzbroje
Dr. Ing. Jaroslav Šmejkal Metody validace, měření a zkoušení vojenské techniky a materiálu
Mjr. Ing. Pavel Morong Hodnocení bojové a ekonomické efektivnosti pozemní techniky
  Speciální materiály
Ing. Libor Vala Protikorozní ochrana vojenské techniky v přímé souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do evropských struktur – NATO a Evropské unie
Doc. Ing. Jan Lukeš Soubor studií ke stanovení klíčových směrů rozvoje výrobních technologií pro vojenské využití
Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. Trendy rozvoje krátkých kulových zbraní ve výzbroji ozbrojených sborů
Plk. prof. MUDr. Josef Fusek, CSc. Zdravotnické zabezpečení
Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. Nosné výzkumné směry v oboru leteckého lékařství
  Současný stav zajištění prostředky ochrany osob v ČR
PhDr. Jan Eichler, CSc. Bezpečnostní politika ČR a teorie mezinárodních vztahů
Doc. PhDr. Miroslav Krč, Csc. Vztah armády a společnosti
PhDr. Ludvík Jaroš, Csc. Sociální aspekty obrany
Ing. Emil Antušák Místo a úloha krizového managementu v systému obrany a bezpečnosti ČR, trendy
RNDr. Ivan Veverka, CSc. Úloha AČR při řešení krizových situací nevojenského charakteru
RNDr. Ivan Veverka, CSc. Organizace a řízení hospodářství pro zabezpečení válečných operací AČR
  Analýza výzkumných projektů
  Zbraně
  Vojenská technika
  Výcvik
  Logistika
  Vojlogistika
  Postupy a procedury