Celé číslo:       pdf file
Obsah:
 

Brigádní generál v. v. MUDr. Josef Hercz – veterán druhé světové války

Ing. Svatopluk Kunc Ekonomický management a hodnotové řízení v AČR
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc.

Koncepční rámec pro vedení vojenských operací, vlivy moderních technologií na jejich vedení v urbanizovaném prostředí

Plukovník Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc Mezinárodní politické a vojenské organizace, orgány a opatření pro zvládání krizových situací
Major Bc. Vladimír Tancík Mobbing a bossing na našich pracovištích
Mgr. Aleš Pachmann Možnosti zkoumání korupční situace v armádě
Major Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. Ozbrojené síly ČR a otázka provázanosti platového a kariérního řádu
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Ozbrojený zápas a jeho výchozí zákony
Podplukovník Ing. Jaroslav Moravčík Použití střediska CIMIC/PSYOPS
  Představení autorů tohoto čísla
Plk. prof. Ing. Aleš Komár, CSc., prof. Ing. František Božek, CSc. Příklad realizace čistší produkce v AČR
Mgr. Antonín Konrád Quo vadis
Plk. v.v. František Němec Se zpravodajskými službami to nikdy nebude snadné
  Strategie boje proti mezinárodnímu islámskému terorismu
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc., major Ing. Libor Kutěj Úloha velitele při zabezpečování zpravodajské ochrany jednotek
Prof. dr. Martin Potůček, CSc., MSc., PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc., PhDr. Antonín Rašek

Umíme si vládnout? Část první: Veřejná politika

Major Ing. Libor Kutěj Význam zpravodajské ochrany v nebojových operacích
Ing. Monika Grasseová, Ph.D., Ing. Roman Horák, CSc.

Procesní řízení v ozbrojených silách České republiky