Celé číslo:              pdf file
Obsah:
  Úvodní slovo
Generálporučík Ing. Karel PezI K aktuálním problémům ČSA v roce 1992
PhDr. Jaroslav Janda Perspektivy obrany státu
Generálmajor Stanislav Chromec, CSc. Informatizace ČSA

Plukovník v zál. Ing. Milan SIádeček, DrSc., plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
Plukovník Ing. Ladislav KIíma, CSc. Představy o záměrech výstavby vědy a výzkumu v ČSA
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Vojenská věda, ozbrojený zápas a ozbrojený systém
Plukovník Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Aktuální úkoly a možnosti vojenské vědy
Kolektiv autorů ISS FMO Institut pro strategická studia FMO
Plukovník Ing. Egon Kratochvil Armáda řízené pomoci cílů - realita nebo fikce
Plukovník gšt. Štefan Hamarčák Nové úkoly vyžaduji změnu obsahu přípravy vedoucích funkcionářů ČSA
Generálmajor PhDr. Tibor Hochsteiger, CSc. Historická věda v armádě, současné potřeby a skutečnost
Plukovník doc. PhDr. Jaromír Cvrček, CSc. Společenské vědy o jejich uplatněni v armádě
Plukovník doc. Ing. Libor Gašpierik K zmene bojového použitia dolostreleckých jednotiek
Plukovník Ing. Miroslav Bodlák K problematice rozvoje spojeni
Podplukovník PhDr. Jan EichIer, CSc. Nová bezpečnostní strategie USA
  Geopolitika dnes
  Poučit se z cizích válek
  K ozbrojeným silám Velké Británie