Celý článek:        pdf file
Obsah:
Plukovník Ing. Václav Svoboda K některým otázkám zaměření vědecké práce v ČSA

Plukovník v zál. Ing. Milan Sládeček, DrSc., plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
Ing. Otakar Vlach. CSc. Zaměření vojenské prognostiky při tvorbě strategie obrany
Plukovník Ing. Karel Lukáš, CSc. Moderní techniky modelování - simulace
Ing. Josef Minařík, CSc. Nové pojetí fyzikální ekonomie a jeho strategické důsledky
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Rozbor a prognóza v systému strategického plánování ozbrojených sil USA
PhDr. Antonín Rašek a kolektiv Cíle, obsah práce a organizační členění úseku
PhDr. Miroslav Purkrábek. CSc. Demokratizace armády pojem a proces
PhDr. Petr Paducha Sociální politika Československé armády
Zdeněk Borkovec Armáda a veřejnost
Plukovník Bohuslav Balcar Sociální řízení aspekty řídících procesů v ČSA
Plukovník PhDr. Jaromír Lojín, CSc. Kdo jsou profesionálové v armádě?
PhDr. Ing. Milan Ždímal, CSc. Konvergence vojenství a občanství
Plukovník PhDr. Otto Janoušek Tělesná výchova a sport v Československé armádě
Podplukovník Ing. Jan Mestek Také strategie?Také strategie?