Celé číslo:         pdf file
Obsah:
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Věda a mír v měnícím se světě

Plukovník v zál. Ing. Milan Sládeček, DrSc. plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Předvídání rizik
Ing. Milan Štembera, CSc. Naděje a skutečnost komplexního systému evropské bezpečnosti
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Americké pojetí evropské bezpečnosti
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný Morálně psychologická připrava vojsk
Plukovník doc. Karel Pichl, CSc. Aktuální problémy rekvalifikaci vojáků z povolání
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Vojenská technika jako rozhodující prvek obranného potenciálu státu
Podplukovník gšt. Ing. Richard Janderka Vojenská doktrína CSFR a principy operačního umění
Podplukovník Ing. Luděk Hodboď Nejen k brigádní organizaci
Podplukovník Ing. Jozef Čičmanec, CSc. Zabezpečeni ČSA leteckým materiálem
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec Nová generace spojovacích prostředků
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec Termovizní technika
Generálporučík v zál. Ing. Václav Vitanovský, CSc. K válce u Perského zálivu
  Ke zdokonalení organizace vědecké vojenské informace
  Politické nástroje ovlivňování veřejného mínění
  Poučit se z cizích válek
  Budoucnost vojenských robotů