Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Podplukovník doc. RSDr. Oldřich Mašek, CSc. K brannému vědomi společnosti a armády
Plukovník RNDr. Jaroslav Mirovský, CSc. K informačním službám na Ministerstvu obrany ČR
Plukovník PhDr. Karel Jícha Překoná AČR zátěže a pozůstatky minulosti?
Major Dr. Štefan Danics, CSc. Cíle zahraniční politiky a bezpečnost
Plukovník Ing. Egon Kratochvíl Organizační struktura jako systém
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Současnost a budoucnost vojenských věd
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Vědecká činnost v podmínkách naší armády
Plukovník doc. Ing. Arnošt Vraný, CSc. Systém dalšího vzdělávání důstojníků v Armádě ČR
PhDr. Zdena Rosická, CSc. Motivace a výuka dospělých
Plukovník Ing. Svatopluk Veselý, CSc. Program mezinárodního vojenského vzdělávání IMET pro Armádu ČR
Plukovník doc. Ing. Karel Pichl, CSc. Jaká je všeobecná vzdělanost uchazečů o studium na Vojenské akademii v Brně
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm Vysoká vševojsková škola obrany
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Strategická válečná hra „s volným průběhem"
Podplukovník Ing. Vojtěch Němeček K využití československého stálého opevněni
Plukovník MUDr. Jozef Zákopčan, CSc. Zdravotnická služba k profesionalizaci AČR
Podplukovník doc. Ing. Miroslav Siska, CSc. Počítačové modely v komunikačních systémech
Doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. Možnosti využiti vojenských geoinformačních systémů v civilních institucích
Podplukovník doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Některé zkušenosti z personálního managementu
  Možnosti vzdělávání příslušníků ozbrojených sil USA
  Změny francouzské obranné strategie- sázka na vesmír
  Ozbrojené sily Maďarské republiky
  Divizní generál Ing. Jaroslav Fajfr