Celé číslo:       pdf file
Obsah:
PhDr. Antonín Rašek Rozhodující je lidský potenciál
Plukovník doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Osobnost vojenského profesionála: možnosti, předpoklady a požadavky
Podplukovník Dr. Antonín Svěrák Základy mezinárodní a obranné politiky evropských neutrálních států
Ing. Josef Hrdlička Teorie a praxe moderních armád
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Transformace vojenského školství vyžaduje systémové změny

Plukovník doc. Ing. Zdeněk Navrátil, CSc.,

plukovník Ing. Svatopluk Veselý, CSc.

Koncepce dalšího vzdělávání důstojníků logistiky Armády České republiky
Plukovník v zál. Ing. Josef Nastoupil Krizové situace a jejich řešení armádou
Plukovník Ing. Jiří Vlasák Možné použití vojska územní obrany
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. IHEDH (Institut vysokých studil národní obrany Francouzské republiky)
  Vojenská účast ČR na zrodu státu Izrael
  Softwarové vývojové prostředí vyvíjených informačních systému
Plukovník Ing. Egon Kratochvil AFCEA (Nyní již v České republice)
Kapitán Dr. Pavel Minařík. CSc. Konstituováni struktury motostřeleckých divizi v letech 1957 až 1958
PhDr. Jan Gebhart Tři králové: Balabán - Mašin - Morávek

Major RSDr. Jaroslav Vltavský. CSc.,

kapitán PhDr. Miloš Tengler

Průběh služby poddůstojníků čs. armády v letech 1918 al 1960
  Armádní generál Ludvík Krejči