Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Plk. v zál. Ing. Josef Fučík Jakou obranu republice?

Plk. doc. Ing. Jiří Svačina, CSc.,

doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc.

Východiska k transformaci vojenského školství AČR
Pplk. doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Systém plánování, programování a rozpočtování
Plk. RNDr. Jaroslav Mirovský, CSc. Co chceme, kam jsme došli
Pplk. Dr. Petr Rožňák Úřad zplnomocněnce ozbrojených sil SRN ve Spolkovém sněmu
  NATO: Nutnost rozšíření
Genmjr. Ing. Emil Antušák Vzniká nová operační doktrína AČR
Pplk. Ing. Vojtěch Májek Principy použiti vojenského letectva a PVO
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša K úkolům vojska územní obrany
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Vojsko územní obrany - teorie a praxe
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Teorie maskováni v AČR a v armádách států NATO
Plk. Ing. Aleš Komár Logistika armády
Plk. v zál. Ing. Zdeněk Řezáč Rakousko-uherský nástupní plán v roce 1914
  O obranném průmyslu
Plk. Ing. Egon Kratochvíl AFCA (Aktivita a plány české pobočky)
  Slovenská republika

Pplk. Ing. Voj těch Němeček, pplk. Ing. Petr Škrob, CSs., PhDr. Drahomíra Kožmínová, CSc.

K výkladu pojmů teorie maskování armád státu NATO
  Ze „zákazníka" bezpečnosti „hraniční" zemi
  Armádní generál in memoriam Ing. Alois Eliáš