Celé číslo:            pdf file
Obsah:
Plk. Ing. František Valach, CSc. Tendence krizi, konfliktů z hlediska projektu Partnerství pro mír
Ing. Petr Svozil Bezpečnostní rizika, svět, Evropa a my
Plk. Ing. Václav Svoboda K některým systémovým problémům plánování výstavby AČR

Pplk. doc. PhDr. František Ochrana, DrSc.,

Ing. Jiří Pátek, CSc.

Transformační proces AČR a obranné zdroje
Ing. Ladislav Klíma, CSc.

Klasifikace výdajů na obranu

v mezinárodním systému strategického plánování obrany

Pplk. Dr. Petr Rožňák Zplnomocněnec ozbrojených sil SRN a Spolkový sněm
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Návrh koncepce výstavby vojska územní obrany AČR
Mjr. Ing. Petr Markvart Jakým směrem jde vývoj systému protivzdušné obrany?
Pplk. doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Konstituování státnosti a problémy její obrany
Dr. František Hanzlík, CSc. Uplatňování sovětského vlivu na budování čs. branné moci
Plk. v zál. doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Příprava vojenských profesionálů
Plk. doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Velení a vedení podřízených

Plk. v zál. Ing. Milan Sládeček, CSc.,

plk. v zál. Ing. Karel Štěpánek

Strategie prostorové obrany
Pplk. Ing. Vojtěch Májek Aplikace teorie her v procesu tvorby rozhodnutí
Plk. v zál. Ing. Josef Nastoupil K úvahám o obraně České republiky
Plk. v zál. Ing. Zdeněk Řezáč Německý Schlieffenův plán z roku 1914
  Síť neboli šedá moc - obrana pro rok 2030
  Pět imperativů vedeni koaliční války
  Demokracie a válka
  Nová kvalita spojeneckých systémů (NATO a ZEU)
  Divizní generál Hugo Vojta