Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Jiří Florián Národní bezpečnost ČR
Genmjr. Ing. Pavel Jandáček Švýcarský systém armády · jiný, způsob organizace obrany státu · podobný
Ing. Milan Štembera. CSc. Je Ukrajina (jadernou) velmocí?
Mjr. Dr. Štefan Danics, CSc. Přístupy k vojenskodoktrinální problematice
Pplk. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Návrh koncepce výstavby vojska územní obrany AČR
Plk. Ing. František Roušar K některým problémům počítačového modelování ve vojenství
Peter Kolecko Všeobecné zásady leteckých operaci
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Ženijní zabezpečení boje s využitím objektů stálého opevněni

Ing. Ladislav Klusáček. CSc.,

mjr. Ing. Petr Navrátil

Použitelnost dosud zavedených dýmových prostředků k účinnému maskováni dýmem

Mjr. Ing. Josef Strelec, CSc.,

plk. RNDr. Vratislav Datel, CSc.

Modelování sítí služebních kariér
Plk. Ing. Karel Kozák Problémy vojenské teorie
Mjr. Dr. Štefan Danics, CSc. Parlamentní zplnomocněnec ozbrojených sil SRN
Doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Filozofie transformace „varšavské" armády na „západní standard"
Pplk. Ing. Miloslav Chaloupka Jak organizovat ženijní zabezpečení?
Pplk. Dr. Petr Kučera, CSc. Sovětské vlivy při reorganizaci vojenského školství na počátku 50. let
Ronald M. Bonesteel Prevence etnických a národnostních konfliktů
  Tvořivý lidský intelekt v informatice i v řízení společenských (vojenských) procesů
Plk. ing. František Veselý MIL-TO-MIL v oblasti informačních a komunikačních systémů
  Základy evropské bezpečnosti
Donald Elder Ještě jednou k teorii výstavby ozbrojených sil
  Armádní generál in memoriam Bedřich Homola